พาสักการะพระปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม

         สถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม พาสักการะพระปฐมเจดีย์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถไปเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจอิ่มบุญคงหนีไม่พ้นการไปเที่ยวไหว้พระตามวัดวาอารามต่างๆสำหรับบทความนี้จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯและสามารถขับรถไปกลับได้ภายในวันเดียวโดยจังหวัดที่เราจะพาไปเที่ยวในวันนี้นั้นคือจังหวัดนครปฐม

       สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาไปรู้จักกันในวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในจังหวัดนครปฐมเชื่อว่าเมื่อพูดถึงจังหวัดนครปฐมแล้วอันดับแรกที่นักท่องเที่ยวจะต้องนึกถึงกันก็คือพระปฐมเจดีย์ของจังหวัดนครปฐมนั่นเองที่นี่เปรียบได้เหมือนกับสัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมเป็นปูชนียสถานที่มีความเก่าแก่มาอย่างยาวนานอายุหลายร้อยปีและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดนครปฐมอย่างแท้จริง

         พระปฐมเจดีย์นั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองโดย  พาสักการะพระปฐมเจดีย์  อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหารมหาวิหาร   ที่นี่มีการนำพระบรมสารีริกธาตุของพระโคตมะพุทธเจ้ามาประดิษฐ์ฐานเอาไว้ภายในพระปฐมเจดีย์แห่งนี้ด้วยองค์พระปฐมเจดีย์นั้นเป็นลักษณะของระฆังคว่ำซึ่งเป็นระฆังขนาดใหญ่มากไปองค์พระปฐมเจดีย์นั้นจะแหลมด้านในขององค์พระปฐมเจดีย์นั้นมีการก่อสร้างด้วยการนำไม้ส่งมาก่อสร้างเป็นโครงด้านในและนำโซ่ขนาดใหญ่มามัดไม้ทรงเอาไว้อีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นด้านนอกก็จะมีการเอาอิฐเอาปูนมาปูทับสร้างเป็นองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้นมา

        องค์พระปฐมเจดีย์นั้นจะมีสีทองเหลืองอร่ามและบริเวณโดยรอบขององค์พระปฐมเจดีย์นั้นได้มีการสร้างวิหารเอาไว้ซึ่งแต่ละวิหารนั้นจะอยู่ในแต่ละทิศโดยมีทั้งหมด 4 วิหารเพราะมี 4 ทิศด้วยกันตัวองค์พระปฐมเจดีย์ลักษณะของการออกแบบนั้นจะเป็นแบบสุโขทัยแต่เป็นทรงศรีลังกานอกจากนี้ยังมีการสร้างเป็นกำแพงกั้นเอาไว้ 2 ชั้นด้วยกันซึ่งเป็นกำแพงแก้วบริเวณด้านนอกของตัวเองพระปฐมเจดีย์นั้นจะมีพระพุทธรูปหลากหลายปางตั้งวางเรียงรายเอาไว้เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่พระปฐมเจดีย์แห่งนี้ก็สามารถเข้าไปทำการกราบไหว้พระพุทธรูปแต่ละปางได้เลย

       ตรงบริเวณด้านหน้าขององค์พระปฐมเจดีย์จะมีการนำพระพุทธรูปมายืนอยู่ซึ่งมีการสร้างเป็นซุ้มให้พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวประดิษฐ์ฐานโดยพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนั้นมีชื่อว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์  โดยประวัติความเป็นมาของพระร่วงโรจนฤทธิ์นั้นมีมาตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่ 6  ของ แล้วตรงบริเวณตัวฐานของพระร่วงโรจนฤทธิ์นี้ยังมีพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในฐานของพระพุทธรูปอีกด้วย

 

สนับสนุนโดย.    หวยดี