วัดโกรกกราก จังหวัดสมุทรสาคร 

     ที่จังหวัดสมุทรสาครตรงบริเวณถนนธรรมคุณากรมีวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องของความสวยงามและเป็นวัดที่มีตำนานเก่าแก่เป็นวัดที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากโดยวัดดังกล่าวนั้นชื่อวัดโกรกกรากซึ่งวัดแห่งนี้จะอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร

โดยอยู่ฝั่งมหาชัยสำหรับวัดโกรกกรากแห่งนี้เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวไม่ขาดสายเนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันซีนที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดเอาไว้

       ซึ่งถือว่าเป็นอันซีน 3 ของภูมิภาคภาคกลาง    สิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่วัดโกรกกรากและมีคนพูดถึงเป็นจำนวนมากก็คือการที่มีรูปปั้นของพระพุทธรูปขนาดใหญ่สวมใส่แว่นดำซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ถูกนำมาประดิษฐ์ฐานเอาไว้ภายในโบสถ์

โดยเป็นพระพุทธรูปพระประธานของวัดโกรกกรากซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัยตอนปลายเป็นพระพุทธรูปศิลาแลงที่มีความงดงามและโดดเด่นแตกต่างจากองค์พระพุทธรูปองค์อื่นๆ 

           อย่างไรก็ตามสำหรับแว่นตาที่มีการใส่ให้กับพระพุทธรูปนั้นไม่ได้มีการสร้างมาตั้งแต่ต้นแต่เกิดจากภายหลังซึ่งในช่วงเวลานั้นพื้นที่บริเวณของหมู่บ้านโกรกกรากเกิดปัญหาการระบาดของโรคขึ้นโดยโรคดังกล่าวนั้นคือโรคตาแดงซึ่งในสมัยก่อนนั้นการรักษาโรคตาแดงนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างลำบาก

เพราะการแพทย์ยังไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเหมือนกับยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นชาวบ้านจึงได้พากันมาบนบานศาลกล่าวองค์พระพุทธรูปเพื่อให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองโดยการบนในครั้งนั้นชาวบ้านบนด้วยการจะนำแผ่นทองเปลวปิดทั้งลำตัวและทั้งตาขององค์พระพุทธรูปเพียงให้ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคตาแดงออกไปจากคนในหมู่บ้าน

         อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีคนมาบนแล้วมีการนำทองแผ่นมาปิดที่บริเวณดวงตาของพระพุทธรูปปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานผู้คนที่เป็นโรคตาแดงภายในหมู่บ้านก็หายดี

ดังนั้นคนที่หายจากการป่วยเป็นโรคตาแดงจึงได้มีการมาแก้บนด้วยการนำแผ่นทองคำมาปิดที่ตาของพระพุทธรูปเต็มไปหมด  ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าอาวาสเห็นว่าผู้คนที่มากราบไหว้ขอพรกับพระพุทธรูปยังคงนำแผ่นทองคำมาปิดที่บริเวณดวงตาดังนั้นเจ้าอาวาสวัดโกรกกรากจึงได้มีการนำแว่นตามาสวมใส่ให้กับพระพุทธรูป

เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านปิดทองคำที่ดวงตาของพระพุทธรูปนั่นเองซึ่งวิธีการนี้เป็นกลอุบายอย่างหนึ่งและหลังจากนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่ชาวบ้านนำมาแก้บนก็จะเป็นแว่นตาและนี่ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งของวัดโกรกกรากเลยทีเดียว 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    heng868

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa