มหาวิหาร  Catedral de Sevilla ประเทศสเปน 

                หากนักท่องเที่ยวคนไหนที่เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสเปนและอาจเคยได้ยินความโด่งดังและความสวยงามของหอระฆัง LA GIRALDA กันมาบ้างแล้วย่อมรู้ดีว่าหอระฆังดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตของมหาวิหาร Catedral de Sevilla

ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้นั้นมีความสวยงามและมีความเก่าแก่เป็นอย่างมากและที่นี่ยังได้ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกซึ่งมีการจดทะเบียนในช่วงปีค.ศ 1987  

           สำหรับมหาวิหาร Catedral de Sevilla เป็นมหาวิหารที่มีความเก่าแก่และมีความใหญ่หรืออาจกล่าวได้ว่าในประเทศสเปนนั้นมหาวิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารอันดับ 3 ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และความมีชื่อเสียงและยังเป็นมหาวิหารที่มีความสำคัญของประเทศสเปนเป็นอย่างมากโดยสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการออกแบบและก่อสร้างมหาวิหารแห่งนี้นั้นใช้เป็นในแบบโกธิค

          สำหรับมหาวิหารแห่งนี้ว่ากันว่าแต่เดิมนั้นเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของศาสนาอิสลามหรืออาจกล่าวให้ถูกก็คือที่นี่เคยเป็นมัสยิดมาก่อนนั่นเองแต่ภายหลังนั้นได้ถูกศาสนาคริสต์เข้ามาครอบครองจนกลายมาเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์จนถึงปัจจุบันนี้  สำหรับที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมด  23,500 ตารางเมตรและพื้นที่ทั้งหมดนั้นถูกก่อสร้างด้วยมหาวิหารแห่งนี้ 

          สำหรับตัวมหาวิหารนั้นมีการออกแบบให้กว้างถึง 76 เมตรด้วยกันในขณะที่ความยาวก็ยาวถึง 126 เมตรและที่นี่ยังมีหอระฆังที่มีความสวยงามและเป็นหอระฆังที่มีความสูงถึง 104.5 เมตรจึงกลายมาเป็นจุดชมวิวในปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมมหาวิหารแห่งนี้จะต้องพากันขึ้นไปยังจุดสูงสุดของหอระฆังซึ่งมีความสูงถึง 35 ชั้นเพื่อไปชมความงดงามของเมืองเซบีย่านั้นเอง 

          สำหรับกำนันหรือประวัติของมหาวิหารCatedral de Sevilla อย่างนี้นั้นว่ากันว่ามีมาตั้งแต่ช่วงปีค.ศ 1401 ซึ่งตอนนั้นที่นี่ยังเป็นเพียงแค่สุเหร่าของคนที่นับถือศาสนาอิสลามเพียงเท่านั้นแต่ภายหลังผู้นำของเมืองเซบีย่าก็ได้มีการขับไล่พวกอิสลามออกไปและได้มีการสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นมาทับซ้อนสุเหร่าแห่งนี้โดยมีการบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงให้มีความสวยงามใกล้เคียงกับสถาปัตยกรรมของศาสนาคริสต์ดังนั้นที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

         ที่มหาวิหาร  Catedral de Sevilla แห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ล้างบาปของ พระโอรสของกษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่ 2  ที่ชื่อว่า ฮวน อารากอน อีกด้วย และที่นี่ยังเป็นที่เก็บพระศพของพระคาร์ดินัลรวมถึงคริสโตเฟอร์โคลัมบัสและลูกชายของเขาอีกด้วย เรียกได้ว่าที่นี่มีแต่ตำนานของบุคคลสำคัญระดับประเทศที่ถุกเก็บศพเอาไว้

 

สนับสนุนโดย.    หวยออนไลน์บาทละ 950

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa