ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี

      เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษากันเป็นอย่างดีมีการจัดขึ้นทุกปีและทุกจังหวัดแต่จะมีจังหวัดอุบลราชธานีที่มีการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่และงดงามมากมายเหนือกับจังหวัดอื่นๆโดยที่นี่จะมีการแกะสลักเทียนเป็นรูปร่างต่างๆครั้งยิ่งใหญ่และมีความสวยงามแล้วนำเทียนที่สวยงามเหล่านั้นมาแห่ขบวนรอบเมืองเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนพลเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีได้เห็นถึงความงามของศิลปะที่คนแกะสลักสรรสร้างขึ้นมา

เพื่อนำไปถวายให้กับวัดเพื่อที่พระสงฆ์จะได้ใช้ประโยชน์จากเทียนพรรษาที่นำไปถวายนี้  เหตุผลที่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีความยิ่งใหญ่และสวยงามเนื่องจากว่าที่จังหวัดนี้มีช่างฝีมือดีเป็นจำนวนมากที่สามารถแกะสลักเทียนได้อย่างสวยงามโดยที่จังหวัดอุบลราชธานียังมีทรัพยากรที่สำคัญในการที่จะผลิตเทียนพรรษาให้สวยงามและมีคุณภาพนั่นก็คือรวงผึ้งซึ่งหาไม่ได้ในจังหวัดอื่นพี่สัมพันธ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนี้

มีการจัดมาอย่างยาวนาน  จังหวัดอุบลราชธานีถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีวัดมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้และยังมีพระสงฆ์ที่มียศสูงจนถึงขั้นเป็นสมเด็จถึง 4 องค์ด้วยกันประชาชนชาวจังหวัดอุบลส่วนใดมีความคาดหวังในการถวายของให้กับพระพุทธพระศาสนาและพระสงฆ์ว่าจะต้องนำสิ่งที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดถวายให้กับพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาเท่านั้นดังนั้นในการถวายสิ่งใดก็ได้แต่ชาวบ้านของจังหวัดอุบลราชธานีจึงมักมีการร่วมแรงร่วมใจกันรังสรรค์สิ่งที่สวยงามขึ้นมา

เพื่อนำไปถวายให้กับทางพระพุทธศาสนาการถวายเทียนพรรษามีความเชื่อกันว่าจะทำให้คนที่ถวายพบเจอแต่แสงสว่างไม่เจอกับความมืดมนและยังเชื่อกันว่าหากใครที่ถวายเทียนพรรษาแล้วจะทำให้เจริญรุ่งเรืองดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงมักมาร่วมพิธีถวายเทียนพรรษารวมถึงมีการแกะสลักเทียนให้มีความสวยงามงานจัดเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนั้น

จะมีการขัดกันแห่ง 3 วัน 3 คืนด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำถึง 15 ค่ำและยังมีวันแรม 1 ค่ำของเดือน 8 ซึ่งจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่มโหฬารมีการประกวดเทียนพรรษาซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีการแกะสลักอย่างสวยงามและนำมาประกวดประชันกันรวมถึงจะมีการจัดประกวดนางฟ้าประจำเทียนพรรษา

โดยจะมีการตัดสินจากคณะกรรมการอย่างได้มาตรฐานรวมถึงมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมความงามของการจัดงานในครั้งนี้เด็กดีว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และสวยงามไม่มีจังหวัดไหนเทียบได้เลย 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa