ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบ

       สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบนั้นปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังมากระดับประเทศเลยทีเดียว. ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบ  ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนสวนกุหลาบไปโรงเรียนที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ยากมากโรงเรียนหนึ่งแต่ก็มีหลายคนที่ต้องการที่จะไปศึกษาหาความรู้ที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะเด็กนักเรียนที่จบมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบแห่งนี้มักจะเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถและเป็นเด็กที่มีชื่อเสียงและสามารถที่จะเข้าไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันศึกษาระดับดังๆอย่างเช่นจุฬาธรรมศาสตร์ได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียว

           ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบน้ำยังเปิดให้บริการตามปกติแต่ว่ามีการแบ่งย่อยสาขาออกไปอีกหลายแห่งแต่ โรงเรียนสวนกุหลาบที่เป็นต้นโรงเรียนเป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนอย่างแท้จริงนั้นอยู่ที่กรุงเทพฯด้วยประวัติการสร้างโรงเรียนสวนกุหลาบขึ้นมานั้นว่ากันว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณปีพุทธศักราช 2325 

       ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงที่มีการสร้างวังเกิดขึ้นโดยหวังดังกล่าวนั้นมีการสร้างเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 ได้ทรงประทับแต่มีที่ดินผืนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับพระราชวังของรัชกาลที่ 1 นั้นที่ดินตรงดังกล่าวนั้นมีซากปรักหักพังอยู่จึงไม่ได้ถูกมาทำเป็นพื้นที่ในเขตพระราชวังหลังจากนั้น

      เมื่อรัชกาลที่2 ขึ้นครองราชย์ก็ได้มีการเพิ่มพื้นที่ของวังให้กว้างมากยิ่งขึ้นและตรงที่เคยเป็นซากปรักหักพังที่ปล่อยรกร้างเอาไว้ก็ถูกสั่งให้ทำเป็นสวนกุหลาบไว้ซึ่งพระองค์ได้มีการคาดหวังว่าดอกกุหลาบที่ปลูกในส่วนนั้นจะถูกนำมาใช้ในการจัดแจกันหรือร้อย ดอกไม้ถวายพระนั้นเอง        

         อย่างไรก็ตามที่ดินดังกล่าวนั้นพอถึงในช่วงสมัยของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 พระองค์ก็ได้มีการสร้างพระราชวังชั้นนอกไว้ตรงบริเวณนี้และมีการทำพระตำหนักเอาไว้ซึ่งตรงบริเวณนี้จึงถูกเรียกว่าพระตำหนักสวนกุหลาบเนื่องจากว่าเป็นสวนกุหลาบเดิมมาก่อน

          และเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็ได้มีการปล่อยให้กรมหลวงอดิศรอุดมเดชประทับอยู่ที่นี่และเมื่อกรมหลวงออกไปอยู่นอกของวังสถานที่แห่งนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่เก็บของหรือเป็นคลังเก็บของตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

           และพอถึงช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์สมบัติ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำหนักสวนกุหลาบแห่งนี้กลายมาเป็นสถานที่ที่ให้บรรดาลูกผู้ลากมากดีทั้งหลายมาฝึกอบรมการจัดเรียนเป็นทหารสำหรับการเตรียมความพร้อมการเป็นมหาดเล็กและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

          ตรงบริเวณพระตำหนักสวนกุหลาบแห่งนี้จึงกลายเป็นราชสำนักที่เปิดให้สอนเหล่าบรรดาคนที่ศึกษาหาความรู้และในอนาคตจะต้องกลายมาเป็นมหาดเล็กของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มาเรียนซึ่ง ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นพวกราชนิกูลต่างๆพวกเชื้อพระวงศ์ต่างๆที่จะมาเรียน งั้นก็ถูกเปลี่ยนจากพระตำหนักสวนกุหลาบมาเป็นโรงเรียนและโรงเรียนสวนกุหลาบก็มีการก่อตั้งขึ้นมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งการก่อตั้งจัดตั้งเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2425 นั้นเอง

 

สนับสนุนโดย.  hiallbet

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa